servlet container

java'da, servlet container(web container olarak da bilinir) dinamik web sayfalarını üretir. servlet conteiner'ı, web sunucusunun java servletleriyle etkileşime giren önemli bir parçasıdır. istemci ve sunucudaki servletler arasında bağlantı kurar.

Üyelik Sözleşmesi | Genel Kurallar | Duyurular | İstatistikler