final

java yazılım dilinde kullanıldığı zaman çeşitli anlamlara sahip olabilen anahtar kelime. örneğin bir sınıf final olarak tanımlanırsa o sınıf kalıtılamaz, bir metot final olarak tanımlanırsa override edilemez, bir değişken final olarak tanımlanırsa o değişkenin değeri sonradan değiştirilemez ve bir metot parametresi final olarak tanımlanırsa o parametrenin değeri sonradan değişmez.

Üyelik Sözleşmesi | Genel Kurallar | Duyurular | İstatistikler