e-ticaret

kavram olarak e-ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik ortamda yapılmasıdır. ancak e-ticaret klasik anlamda bildiğimiz ticaretten hem daha kolay, hem daha zordur. nasıl ki dükkanın önüne 2 sandalye koyularak bir ticari işletme olunamıyorsa, 1 web sitesi kurarak e-ticaret sitesi olunamıyor. bu nedenle e-ticarete kısa vadeli kar hedefi ile giren yatırımcı, kaybetmeye mahkûmdur.

bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, internet kullanımındaki artış, sosyal ve politik hayatın yanı sıra ekonomik hayatı da etkilemektedir. iletişimdeki hız ve kolaylık, çok miktarda verinin toplanabilmesi, iletilebilmesi ve işlenebilmesi işletmelerin iş yapma biçimlerini, iş süreçlerini önemli ölçüde değiştiriyor; yeni iş kurallarının ortaya çıkmasına neden oluyor. son yılların gündemde olan konusu küreselleşme olgusu iletişimdeki hız ve kolaylık nedeniyle gerçek anlamını buluyor. internet küreselleşmeyi körüklemekte ve işletmeleri hayatta kalabilmek için adeta küresel rekabete zorluyor. tüm bu gelişmeler, iş süreçlerinin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. e-dünyada ortaya çıkan yeni iş modelleri sadece sanal dünyadaki dinamikleri değil, geleneksel dünyadaki iş yapım biçimlerini de etkiliyor. e-ticaret kavramı da bu küreselleşmenin sonucu olan farklılaşmanın sonucudur.

Üyelik Sözleşmesi | Genel Kurallar | Duyurular | İstatistikler