bytecode

java ile yazılan kodların java derleyicisi tarafından (javac) çevrildiği ara koddur. jvm için üretilir. java'nın platform bağımsız olması bu şekilde sağlanmıştır. daha sonra bu kod makine koduna yorumlanır.
derlenmiş java kodlarına verilen isimdir. bunlara .class dosyaları da denir. android'de ise farklı olarak class dosyaları classes.dex isimli bir dosyanın içine gömülür. dex "dalvik executable"ın kısaltmasıdır ve dalvik android için geliştirilmiş özel bir sanal makinadır. java kodları bu sanal makina üzerinde koşar.

Üyelik Sözleşmesi | Genel Kurallar | Duyurular | İstatistikler